Cam kết đổi hàng – Đối với nhà phân phối, đại lý

Cam kết đổi hàng – Đối với nhà phân phối, đại lý

24/05/2019 14:23:01, lượt xem: 2035

Cam kết đổi hàng – Đối với nhà phân phối, đại lý

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SỐ VIE-SMART cam kết đổi hàng miễn phí cho các nhà phân phối và đại lý nếu nhà phân phối và đại lý có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều khoản dưới đây:

Điều kiện đổi- trả hàng, xem tại đây

Thời gian đổi hàng: Viesmart cam kết đổi hàng cho nhà phân phối trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Viesmart xác nhận yêu cầu đổi hàng của khách hàng phù hợp với Điều kiện đổi trả hàng

Tin liên quan